BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ
Güncel Haberler

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASINDAN BASIN AÇIKLAMASI


10 Aralık 2019 tarihinde, Balıkesir-Altıeylül’de, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre art arda 5 ve 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği olarak şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın doğru bilgi ve yönlendirme alabilmesi adına gerekli açıklamalar geciktirilmeden yapılmıştı. Bununla birlikte odamız haricinde birkaç değerli “bilim adamı” da yaşanan bu depremler hakkında kendi görüşlerini kamuoyuyla paylaşmışlardı. Ancak 27 Aralık 2019 tarihinde gerek yerel gerekse de ulusal basında açıklamalarını okuduğumuz ve yukarıda tanımlanan “bilim adamı” kategorisine hiçbir şekilde dâhil olamayacak kişilerin bilimsellikten uzak, mesnetsiz ve halkı yanlış yönlendirmeye yol açacak açıklamaları karşısında Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği olarak bir açıklama yayımlama ihtiyacı duyulmuştur.
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi sıfatıyla Balıkesir’in depremselliği hakkında basında kendine yer bulabilen Sayın Çetin Septel’in “Gökçeyazı'da söylenildiği gibi 6-7,2 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde bilgi ve veri olmadığını ama Simav fayı ile Kuzey Anadolu fay depremlerinin Balıkesir ve çevresinde 5-5,5 şiddetinde sarsıntılara yol açabileceği” şeklindeki açıklaması tam manasıyla bir “akıl tutulmasıdır”. Eğer Sayın Septel, Odamız tarafından 28 Şubat-01 Mart tarihlerinde düzenlenen “Balıkesir’in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı”na katılmış olsaydı segmentin aşağıda özetlenen özelliklerini de öğrenme şansını elde ederdi. Havran- Balıkesir Fay Zonu’na ait Gökçeyazı segmenti 4’ü tarih öncesi, 2’si aletsel dönemde olmak üzere toplam 6 deprem üretmiştir. K70°D doğrultulu, 40 km uzunluğunda, 2-5 km genişliğindeki bu segmentin maksimum deprem büyüklüğü 7,2 olarak hesaplanmıştır. Segment üzerinde açılan Güngörmez ve Dede Hendekleri (deprem araştırma çukuru), bu segmentin MÖ yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış depremler ürettiğini fakat MS döneminde henüz kırılmadığını göstermektedir. Özellikle Güngörmez Hendeği içerisinden elde edilen verilerle, MÖ 850±50’ ye kadar 4 paleodepremin geliştiği saptanmıştır. Bu depremlere göre fayın deprem tekrarlama aralığı yaklaşık 1000 yıl olarak kabul edilmiştir. Buna göre, fayın MS dönemde deprem ürettiğine dair herhangi bir sismolojik kayıt olmadığından, bu faydan kaynaklanan son depremin üzerinden 2000 yıl gibi uzun bir süre geçtiği anlaşılmaktadır (Sözbilir vd. 2019).
Bu veriler ortadayken Sayın Septel’in, söz konusu fay segmentinde bilgi ve veri olmadığını iddia etmesi, alanında yapılan çalışmaları takip etmediğinin açık kanıtı olup dayanaksız olmaktan öteye geçemez. Ayrıca “Simav fayı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan kaynaklanacak depremlerden Balıkesir ve çevresinin etkileneceğini ve benzer şekilde Marmara’da gerilimin yüksek olduğunu” söylemek de; bugün maalesef lise seviyesinde bir öğrencinin bile söyleyebileceği bir klişedir. Odamızın açıklamaları, “halkın tedirgin olması” için değil; aksine Balıkesir’de inşa edilecek yapıların olası büyüklükteki depremlerden etkilenmemesi için gereken tedbirlerin alınması yoluyla “halkın korunması” amacına hizmet etmektedir. Odamız, Balıkesir’in afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelebilmesi amacına yönelik çalışmalar yapan devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarda bulunmakta ve bu kurumlarımıza destek vermeyi her koşulda birinci görevi olarak addetmektedir.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği olarak; vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmalarını her amacın üstünde tutmaya ve bilimsellikten uzak açıklamaların konunun uzmanı olmayan sahiplerine gereken cevabı her daim vermeye kararlı olduğumuzu belirtir; şehrimizin önemli bir sivil toplum örgütü olarak çalışmalarımızda her zaman “insan odaklı” yaklaşımımızın bundan sonra da istisnasız şekilde devam edeceğini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

2020-01-151581 kez okundu